IHR LABOR 1150.
OVAKO ĆETE DOĆI DO SVOG NALAZA!

Postoje tri mogućnosti, kako možete da dođete do svog nalaza.

Ili ćete ga preuzeti kod nas, mi Vam ga pošaljemo (uz plaćanje poštarine) poštom ili ćete dobiti poruku e-pošte, da je nalaz sada dostupan za preuzimanje.

Pozivanje nalaza na internetu.
Brzo i efikasno.

1. Preuzimanje nalaza  (BefundPost)
BefundPost je elektronski sistem koji mi koristimo za prosleđivanje nalaza i postavljanje internet upita o nalazu za pacijente i lekare. Sistem podleže najstrožim bezbednosnim specifikacijama i putem prijavljivanja zaštićenog lozinkom i šifrovanja je zaštićen od neovlašćenog pristupa trećih lica. Time Vam nudimo brz elektronski pristup vašim nalazima preko PC računara, tablet ili pametni telefon, neposredno posle provere i odobrenja rezultata nalaza preko naših lekara specijalista.

2. Preuzimanje nalaza
Svi vaši nalazi će na zahtev biti ostavljeni za vas na prijemnom šalteru laboratorije IHR LABOR 1150. Molimo vas da prilikom preuzimanja ponesete ličnu kartu sa sobom. Prilikom uzimanja uzorka i preuzimanja nalaza kod pregleda naloženih od strane organa vlasti ili poslovnog rukovodstva (CDT, HIV, TPHA, Hepatitis B i C) i skrininga na droge u mokraći je u svakom slučaju propisana obavezna identifikacija putem važeće legitimacije sa fotografijom. Preuzimanje nalaza od strane članova porodice je moguće uz stavljanje na uvid vašeg pismenog ovlašćenja, kao i legitimacije člana vaše porodice.

3. Slanje nalaza
Ako želite, poslaćemo vam vaš nalaz poštom (uz naplatu poštarine). Molimo Vas, saopštite nam vašu poštansku adresu odmah prilikom prijavljivanja za vađenje krvi na našem prijemnom šalteru. Podrazumeva se da će i lekar koji Vas je uputio/leči dobiti nalaz na način koji želi. Ako želite prosleđivanje vašeg nalaza drugim lekarima ili bolničkim ambulantama, to je naravno moguće uz izjavu o vašoj saglasnosti.

BEFUNDPOST.
VAŠ SISTEM ZA UČITAVANJE NALAZA.

Postupak je jednostavan:

Prijavljivanje
Prilikom vaše posete laboratoriji IHR LABOR 1150 prijavite se na šalteru za prijem za digitalno preuzimanje nalaza preko servisa BefundPost. U tu svrhu morate samo da saopštite vašu adresi e-pošte i da potpišete izjavu o saglasnosti.

Obaveštenje o mogućnosti preuzimanja
Čim vaš nalaz bude gotov, dobićete e-poštom obaveštenje da je vaš nalaz na ihrlabor.befundpost.at spreman za preuzimanje. Ako u roku od nekoliko dana ne dobijete obaveštenje e-poštom, prekontrolišite vašu fasciklu bezvredne/neželjene e-pošte.

Prijavljivanje
Za prvo prijavljivanje koristite korisničko ime dostavljeno e-poštom i kao lozinku vaš broj socijalnog osiguranja. Posle ćete biti zamoljeni da ovu lozinku (tj. broj socijalnog osiguranja) promenite u vašu sasvim ličnu lozinku i da se onda ponovo prijavite sa vašom ličnom lozinkom. Svako sledeće prijavljivanje se zatim vrši posredstvom vašeg dodeljenog korisničkog imena i lozinke koju ste Vi izabrali.

Pozivanje nalaza
Posle prijavljivanja i potvrđivanja opštih uslova poslovanja servisa BefundPost, možete da preuzmete i sačuvate vaš nalaz kao PDF. Preko ovog pristupa ubuduće ćete moći da pogledate i sve druge rezultate pregleda iz laboratorije IHR LABOR 1150. Posle preuzimanja po želji možete vaš nalaz i trajno izbrisati.

Zabeležite podatke o pristupu
Obavezno zabeležite vaše korisničko ime i vašu lozinku koju ste sami izabrali. Naš savet: Prilikom vašeg prijavljivanja na servis Befundpost na šalteru za prijem laboratorije IHR LABOR 1150, dobićete informativni letak, koji će vam olakšati prijavljivanje i učitavanje vaših nalaza preko servisa BefundPost. Na njemu je odštampana i kartica, u koju možete da unesete vaše korisničko ime koje Vam je poslato e-poštom i vašu slobodno izabranu lozinku i tu karticu možete da bezbedno čuvate najbolje zajedno sa vašim dokumentima i nalazima.

Pomoć
Za pitanja o servisu BefundPost na raspolaganju vam je tim za BefundPost na support@befundpost.at.

Često postavljana pitanja.
o servisu BEFUNDPOST.

1. Šta se dešava ako imam problema prilikom prijavljivanja ili preuzimanja nalaza ili ako sam zaboravio/la korisničko ime koje mi je dodeljeno?
To nije nikakav problem, tehničku pomoć možete u svakom trenutku dobiti direktno kod našeg partnera i operatera internet stranice servisa BefundPost na befundpost.at

2. Pomoću kojih internet pregledača mogu da učitam svoje nalaze?
BefundPost podržava sve aktuelne verzije najstandardnijih internet pregledača za Windows, MacOS i Linux. Mozilla Firefox od verzije 3.0; Safari od verzije 4.0; Internet Explorer od verzije 7; Chrome od verzije 5.0; Opera od verzije 11.0.

3. Koliko dugo će moj nalaz biti dostupan?
Možete da učitavate svoje nalaze neograničeno vreme, pod uslovom da niste aktivno izbrisali vaše nalaze posle preuzimanja.

4. Ako u mom nalazu nedostaju rezultati, gde mogu da ih pronađem?
Ako vam na vašem nalazu zaista nedostaju podaci, onda se u svrhu razjašnjenja situacija obratite direktno laboratoriji IHR LABOR 1150.

5. Ko ima pristup mojim podacima?
Vaši podaci su samo vaši. Niko drugi nema pristup tome. Vaši podaci se ne analiziraju, niti se prosleđuju trećim licima.

6. Zašto ne mogu da primim svoj nalaz putem e-pošte?
Iz razloga zaštite podataka, koja je zadata od strane austrijskog zakonodavca, vaš nalaz ne sme da se šalje e-poštom, već smete samo da ga aktivno preuzmete preko servisa BefundPost.

Eksterni nalazi, koje su napravili partnerske laboratorije, mogu da se pošalju samo poštom ili da se preuzmu lično.